Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CT3:COPERNICUS  >   Composició actual

Composició actual

Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Direcció General
Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Subdirecció General Adjunta de Geologia i Suport a la legalitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Centre de Suport al Programa Català d’Observació de la Terra
Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Meteorològic de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Polítiques Ambientals, Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Qualitat Ambiental, Oficina Tècnica de Plans de Millora de Qualitat de l’Aire
Departament d’Interior, Direcció General de Protecció Civil
Departament d’Interior, Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció de Serveis, Àrea TIC: 2 representants
Àrea Metropolitana de Barcelona, Direcció de Serveis d'Urbanisme
Secretari
Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Subdirecció General de Serveis

Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya