Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CT1:PCC-INSPIRE

CT1:PCC-INSPIRE

Naturalesa i funcionsAntigues ComissionsL’aprovació del Pla Cartogràfic de Catalunya mitjançant el Decret 62/2010, de 18 de maig, l’evolució del desenvolupament de la Directiva INSPIRE i el fet de què el desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya no es pot deslligar del desplegament d’aquesta Directiva va fer necessari un replantejament de dues de les comissions tècniques que donen suport a la C4, tant pel que fa als seus objectius, com a la seva composició. En aquest sentit, la C4, en la seva sessió núm. 13 celebrada en data 19 de desembre de 2011, va decidir unificar la Comissió Tècnica per a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya (CT1:PCC) i la Comissió Tècnica INSPIRE (CT3:INSPIRE) en una única comissió tècnica anomenada Comissió Tècnica per al desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya i de la Directiva INSPIRE (CT1:PCC–INSPIRE), que tindrà com a funció principal donar suport al desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya