Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CCCC  >   Marc legal

Marc legal

  • Decret 398/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació

Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya