Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CCCC  >   Composició actual

Composició actual

13 representants Generalitat

Presidència: Conseller/a de Territori i Sostenibilitat
Director General de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (President Suplent per resolució del President)
Vicepresidència primera: Director/a de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Subdirector General de Geodèsia i Cartografia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (per delegació del Director)
1 persona en representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
2 persones en representació del Departament d'Empresa i Coneixement
1 persona en representació del Departament de Presidència
1 persona en representació del Departament d'Interior
4 persones en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat, inclòs l'organisme competent en geologia i geofísica
1 persona en representació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
1 persona en representació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

 

13 representants ens locals

1 persona en representació de l'Ajuntament de Barcelona
1 persona en representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
4 persones en representació de cadascun dels ens locals territorials amb funcions de cooperació i assistència municipals
Diputació de Barcelona
Diputació de Tarragona
Diputació de Lleida
Diputació de Girona
Les 7 persones restants han d'ésser designades de forma paritària per les entitats municipalistes més representatives
4 persones en representació de la Federació de Municipis de Catalunya
3 persones en representació de l'Associació Catalana de Municipis

 

1 secretari

1 persona al servei de les administracions representades (designat per la presidència de la Comissió)

Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya