Plans de gestió de les dejeccions ramaderes i fertilització nitrogenada

Plans que recullen la informació necessària per assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes i, en general, dels fertilitzants nitrogenats per tal d'evitar la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries. Inclou dades sobre el volum, el tractament i la destinació de les dejeccions.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31101
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Entitat responsable: Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.