Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori

Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) són una eina que permet avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31103
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 5 anys.