Unitats territorials de serveis policials bàsics, formades per una o més comissaries.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31115
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Interior
  • Entitat responsable: Direcció General de la Policia
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.