Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31108
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua
  • Freqüència d'actualització aconsellable: segons publicació de canvis al DOGC.