Mapa per a la prevenció del risc sísmic

Delimitació i quantificació de zones específiques de risc de terratrèmol. La xarxa sísmica de Catalunya dóna informació ràpida a Protecció Civil i als mitjans de comunicació quan es produeix un terratrèmol, permet fer el control i el seguiment de l’activitat sísmica a Catalunya i proporciona dades sísmiques de qualitat per a la comunitat científica. Associat al Pla d'emergència especial SISMICAT.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31205
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.