Xarxa de transport per carreteres

Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per carretera de béns i passatgers. Inclou la localització, el traçat i les característiques dels elements que integren la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i passatgers; les infraestructures nodals bàsiques; els pk; la nomenclatura i la classificació funcional; l'estat de la xarxa i la intensitat de trànsit.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • ID 10701
 • Administracions responsables: Administració General de l'Estat + Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
 • Entitats responsables:
  • Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre
  • Direcció General de Transports i Mobilitat
  • Ens locals
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.