Inventari de les infraestructures aeroportuàries: aeroports, aeròdroms, heliports i camps d'aviació per a aeronaus d'estructura ultralleugera. Inclou la localització, les característiques físiques, les instal·lacions i els equipaments.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 10704
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Direcció General de Transports i Mobilitat
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.