Plans directors urbanístics, normes de planejament urbanístic, plans d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal, plans parcials urbanístics, plans parcials urbanístics de delimitació, plans de millora urbana i plans especials urbanístics.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 30404
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitats responsables:
    • Comissió d'Urbanisme
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.