Base de dades d'urbanitzacions

Base temàtica que recull la localització, els límits i les caracteristiques de les urbanitzacions.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • ID 30402
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
 • Entitats responsables:
  • Direcció General d'Urbanisme
  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Ens locals
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 3 anys.