Subdivisió dels districtes municipals amb diverses finalitats: electorals, estadístiques, padronals i de gestió. Es recomana que la secció censal tingui entre 1.500 i 2.500 habitants. Els casos de població menor són els municipis de secció censal única.

Conjunt d'informació competència de l'Estat.

Geodades

Especificacions tècniques

Detalls PCC

  • ID 30101
  • Administracions responsables: Administració General de l'Estat + Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i Economia i Hisenda
  • Entitats responsables:
    • Instituto Nacional de Estadística
    • Institut d'Estadística de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.