Mapa de tipus edafològic que abasta tota la superfície de Catalunya i que proporciona informació sobre la constitució física i química dels sòls.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • ID 30301
 • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
 • Departaments responsables:
  • Territori i Sostenibilitat
  • Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • Entitats responsables:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 10 anys.