Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC)

Xarxa integrada per quadrícules quilomètriques codificades per a la localització ràpida d'elements i per al posicionament ràpid en el territori.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 10202
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Interior
  • Entitat responsable: DG de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
  • Freqüència d'actualització aconsellable: segons canvis oficials dels sistemes de referència.