Localització i característiques de la xarxa de telecomunicacions.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30601
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Polítiques Digitals i Administració Pública
  • Entitat responsable: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.