Inventari del mobiliari urbà d'utilitat pública

Base de dades que recull la situació i les característiques dels elements prefabricats o d'obra situats a l'espai públic i que tenen com a objectiu donar suport funcional a algun dels serveis d'utilitat pública

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30608
  • Administració responsable: Administració Local
  • Entitats responsables: Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.