Mapa topogràfic de vegueries que cobreix tot el territori de Catalunya i que s'obté aplicant processos de generalització automàtica i manual del mapa topogràfic 1:50.000 de Catalunya.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 00108
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.