Cartografia topogràfica de la zona costanera

Cartografia topogràfica d'una franja terrestre que cobreix, com a mínim, l'àmbit del domini públic marítimoterrestre a escala 1:1.000 o més gran.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 00103
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitats responsables:
    • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
    • Direcció General d'Urbanisme
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 3 anys.