Base de dades de toponímia general

Base toponímica de tipologia variada referida a divisions administratives, poblament i medi físic.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 10302
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 4 anys.