Zones de protecció i recuperació dels ecosistemes aquàtics marins

Àrees amb certs objectius de protecció basats en acords o decisions legals o administratives. Inclou: zones de protecció i millora de l'aqüicultura; fons mínims absoluts prohibits per a la pesca de ròssec; zones prohibides, cables submarins i altres zones de reserva de fanerògames marines; àrees de gestió cinegètica i de pesca continental.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 10904
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Entitat responsable: Direcció General de Pesca i Afers Marítims
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.