Espais naturals amb característiques biològiques o paisatgístiques especials, protegits davant l'acció de l'home per diferents figures legals (ENPE, PEIN, NATURA 2000 i plans de protecció especial).

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • ID 10902
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departaments responsables:
  • Territori i Sostenibilitat
  • Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • Entitats responsables:
  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Ens locals
 • Freqüència d'actualització aconsellable: segons publicació de canvis al DOGC.