Registre de drets d'explotació minera. Cadastre que descriu i quantifica, en quadrícules mineres de 20" de costat i amb una superfície aproximada de 30 ha, les explotacions mineres relacionades amb la mineria tradicional (potassa, ferro, etc) i amb els recursos energètics (carbó i urani). També inclou les aigües minerals, estructures subterrànies i escombreres.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30801
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Empresa i Coneixement
  • Entitat responsable: Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
  • Freqüència d'actualització aconsellable: contínua.