Registres d'activitats agràries i ramaderes

Inclou el registre vitivinícola, el registre de plantacions de fruita dolça, establiments d'alimentació animal (SIRAA), operadors del Sector lleter (SIRLLET), registre de comercials i dispensadors de medicaments animals (SIRMA), explotacions ramaderes (RER) i registre de gestors de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH).

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 30901
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Entitat responsable: Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
  • Freqüència d'actualització aconsellable: contínua.