Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC)

Registre dels establiments industrials ubicats a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats agràries, alimentàries, forestals i de pesca.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 30903
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Entitat responsable: Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.