Conques principals i xarxa hidrogràfica

Conjunt d'informació format per:

  • Xarxa hidrogràfica: Característiques estàtiques de la xarxa hidrogràfica principal i completa.
  • Conques hidrogràfiques: Divisió en conques principals i elementals.
  • Demarcacions hidrogràfiques i territorials de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 10801
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.