Mapes de qualitat de l'hàbitat d'espècies de fauna amenaçada

Càlcul de zones potencials de presència de determinades espècies.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31801
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.