Cartografia dels hàbitats en el territori català basada en la interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la Unió Europea que proposa el document “CORINE biotopes manual”, editat per la Comissió Europea.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 31802
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 4 anys.