Base-mapa hidrogeològic 1:25.000

Mapa de contingut geotemàtic de cobertura territorial. Proporciona informació sobre els aqüífers i els seus nivells freàtics.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 20404
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 10 anys.