Base-mapa geoantròpic 1:25.000

Mapa geològic de processos actius i recents i de l'activitat antròpica. Aporta informació sobre les formacions geològiques recents i actuals, i sobre les modificacions de la configuració i característiques geològiques naturals del terreny (reblerts, dipòsits de materials, excavacions, etc) conseqüència de l'acció humana.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 20406
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 10 anys.