Model digital del fons marí a la plataforma continental.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

Detalls PCC

  • ID 20103
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 4 anys.