Base de dades que recull la localització i les característiques d'aquest subconjunt d'edificacions aïllades del cadastre que, per la seva particularitat, mereixen un tractament diferenciat.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • ID 30201
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
 • Entitats responsables:
  • Direcció General d'Urbanisme
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Ens locals
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 4 anys.