Cobertures de distribució de les espècies de fauna i flora

Delimitació de la distribució real d'espècies de fauna i flora, incloses les amenaçades.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • ID 31901
 • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
 • Departaments responsables:
  • Territori i Sostenibilitat
  • Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • Entitats responsables:
  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Direcció General de Pesca i Afers Marítims
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.