Base de dades de la informació sobre la biodiversitat de Catalunya en malles d'1 x 1 o de 10 x 10 km, mitjançant l’emmagatzematge informatitzat de totes les citacions d’espècies en el territori català, a més d’altres dades taxonòmiques, biològiques, ecològiques, bibliogràfiques, etc.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31902
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitats responsables:
    • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
    • Universitat de Barcelona
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.