Distribució de la població per entitats de població

Distribució de la població per entitats de població (qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins del mateix terme municipal, i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió).

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31002
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i Economia i Hisenda
  • Entitat responsable: Institut d'Estadística de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.