Coberta terrestre

Especificacions tècniques oficials (aprovades per la C4)

Mapa de cobertes del sòl