Sessió 1 del GT RCC (16.10.2008)

Resum dels principals acords:

  1. Els Ajuntaments elaboraran una proposta per a resoldre l’oficialitat de la cartografia d’actualització contínua, garantint que seran capaços de reproduir qualsevol situació en el passat.
  2. L’ICC elaborarà una proposta per a resoldre l’oficialitat transitòria de la cartografia que no acompleixi les especificacions tècniques dels plecs oficials.