Sessió 8 del GT Especificacions (10.11.2010)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. Els ajuntaments i l’ICC treballaran conjuntament en la futura versió 2.3 del plec 1:1.000 i el plec v2.1.5 serà aprovat com a transitori (incloent el 3D com a opcional). Quan s’oficialitzi la v2.3 caldrà esmenar el text de la v2.1.5, canviant les referències a la v2.2 per referències a la v2.3.
  2. Es prenen els següents acords relatius al plec 1:1.000 v2.1.5:a. Introducció. Apartat 1: mantenir el text “L’opcionalitat d’alguns elements permetrà fer una transició incremental de les dades elaborades amb la versió 2.1 d’aquest plec, o altres plecs similars, a la versió 2.2”b. Toponímia i anotacions. Apartat 2.2: el text queda de la manera següent “Es partirà del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, de la informació toponímica publicada per ajuntaments i organismes oficials o nomenclàtors i llistes oficials elaborades per l’Administració o els organismes competents, que serviran de referent a l’hora de contrastar denominacions, i de l’edició més recent del Mapa Topogràfic de Catalunya 1:5000 (MTC 1:5000). Un cop situada la toponímia es completarà el full amb la toponímia recollida en fase de treball de camp”.c. Afegir un Apartat 3 en el plec d’especificacions que remarqui que la representació gràfica és una recomanació a tots els efectes.El text consensuat es durà a oficialitzar a la propera reunió de la C4.