Sessió 3 del GT Especificacions (15.01.2009)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. Els ajuntaments treballaran en l’elaboració de les fitxes dels elements del plec d’especificacions 1:500 que no formen part del plec 1:1.000.
  2. S’acabarà el plec 1:1.000 abans d’abordar la redacció del plec 1:500 amb l’objectiu de definir un estil i model de plec i aprofitar tota la part comuna.
  3. En la propera sessió de la Comissió Tècnica en Geoinformació es debatrà l’interès de crear un nou Grup de Treball per al canvi de sistema de referència a ETRS89.
  4. Per a la propera sessió d’aquest Grup de Treball, la part de geodèsia i fotogrametria del plec 1:1.000 estarà completament enllestida i es disposarà d’una versió bastant elaborada de la integració de les xarxes locals en l’SPGIC. Restarà pendent la metodologia per al canvi a ETRS89.