Sessió 22 del GT Especificacions (05.12.2018)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 21)

S’aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Presentació novetats de la CT1M de l'AMB

L'AMB presenta quin és el procés i l'estat de producció de la cartografia topogràfica 1:1.000 del territori metropolità que genera i els formats de distribució.

Presenta també el Geoportal de cartografia.

3. Consideracions de l'actualització continúa de l'Ajuntament de Barcelona i de la nova incorporació d'elements proposada per l'ICGC

S'acorda que el plec serà multiescala i contemplarà un format de distribució GIS.