Sessió 21 del GT Especificacions (27.04.2017)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 20)

S’aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Cartografia 1:1.000 v3. Aportacions de cadascun dels organismes del GT. Revisió del contingut del catàleg

Es presenten les aportacions sobre la revisió del contingut del catàleg per part de l’AMB, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, ICGC i DTES.

L'ICGC exposa les proves realitzades en el model LOD2 en la derivació de les teulades inclinades i els resultats obtinguts amb Terrascan i Tridicon. Manca acabar les proves i estimar el cost de l’edició manual dels resultats obtinguts automàticament.

S'acorda:

  • L'ICGC dipositarà a la plataforma una proposta de contingut del catàleg v3.0 que inclogui les aportacions i comentaris d’aquesta sessió.
  • Es treballarà en paral·lel el tema de les fases d’adaptació al nou plec.
  • Elaborar una llista sobre els elements a mantenir línies i/o polígons (construccions).

3. Aprovació de la v8.1 de les especificacions tècniques de les Xarxes Locals

S’aprova el document d’especificacions del Procediment per a establir coordenades oficials en l’SPGIC v8.1 sense cap comentari. Aquesta nova versió es portarà a aprovació oficial a la propera C4.

4. Planificació dels treballs del GT

Pel que fa a les especificacions del format DWG de la cartografia 1:500, la Diputació de Tarragona, encarregada de la seva redacció, informa que la proposta serà elaborada conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona.

5. Torn obert de paraules

L’ICGC informa del seu interès en organitzar una jornada pública de difusió del Plec del Procediment per a establir coordenades oficials en l’SPGIC i demana la participació dels ajuntaments. Aquests comenten que no hi ha experiències encara sobre la seva aplicació i que millor deixar-ho per a quan es disposi de resultats pràctics.