Sessió 20 del GT Especificacions (03.11.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 19)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior (#19).

2. Cartografia 1:500: aprovació de les especificacions de format DGNv8 i planificació d'altres formats

Es decideix que l'ICGC introduirà en les especificacions de format DGNv8 les poques esmenes acordades durant la sessió d'avui i, a continuació, es duran a les properes CT2 i C4 per a la seva oficialització.

S'acorda que no es farà una revisió general de les fitxes del diccionari.

Pel que fa a altres formats, s'acorda començar pel DWG i intentar abordar també el SHAPE durant 2017.

3. Cartografia 1:1.000 v3: implementació del sistema BIM a l'administració local (casos d'ús) i usos de la cartografia urbana 1:1.000 de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de BCN fa una presentació sobre la implementació del sistema BIM (Building Information Modeling) en el consistori.

Com a iniciatives departamentals identifica les següents:

 • BIMSA: projecte de rehabilitació d’un edifici al carrer Calàbria (antic edifici de la ONCE);
 • ECOLOGIA URBANA:
  • projecte d’una pèrgola fotovoltaica a Nou Barris;
  • concurs d’idees per a cobrir la Ronda de Dalt a Montbau (es dóna la paradoxa de què s’exigeix als projectistes que elaborin el projecte amb BIM però dins de l’Ajuntament no hi ha un sol visor de BIM);
 • Aixecament de 10 immobles de l’ICUB amb tecnologia BIM, per al seu manteniment;

Com a iniciatives institucionals destaca les següents:

 • S’han celebrat unes jornades d’introducció general al BIM;
 • S’ha creat una taula d’impuls del BIM en la que encara ningú parla de cartografia;

Pel que fa al marc legal de la planificació de la contractació i la gestió, val a dir que el BIM no funciona perquè la seva filosofia és col·laborativa i involucra a promotor, projectista, contractista i responsable del manteniment, cosa que legalment no és possible.

El BIM planteja els següents reptes al voltant de la cartografia:

 • BIM – BIM for city – CIM (City Information Model);
 • Integrar el sistema BIM  a la cartografia;
 • Redacció de plecs d’especificacions: basats en el format cityGML?
 • Formats d’intercanvi:
  • IFC (no té coordenades globals; és pur CAD);
  • CityGML (sí que en té);
  • Compatibilitat IFC – cityGML? (hi ha una universitat europea que està estudiant com assolir aquesta compatibilitat);

L’ICGC informa que intentarà que la v3 de les especificacions de cartografia urbana, en la que està treballant, sigui compatible amb el BIM en la mesura que sigui possible.

Pel que fa a docència sobre el BIM s'informa que el Col·legi d’Arquitectes fa un curs (“Facility manager”) molt interessant i que la UPC també fa alguna cosa. Hi ha una interessantíssima tesi doctoral de Rosina Vinyes i Ballvé, anomenada “Ciutat Oculta”, però no és pròpiament BIM.

L’ICGC informa que des de fa 4 ó 5 anys assisteix a uns seminaris, que se celebren a Bonn, sobre models de ciutat. Fins ara no es parlava de BIM i enguany el 50% de les ponències versen sobre aquest sistema.

L'Ajuntament de BCN informa que els dies 24 i 25 se celebrarà a Amsterdam un GeoBIM, amb Bentley com a principal patrocinador. Bentley ha generat un CIM de la ciutat de Hèlsinki (600.000 habitants) amb les xarxes de servei molt ben catalogades. Amb una inversió de 900.000 € es preveu un ROI de 4 milions.

L'Ajuntament de BCN fa una presentació sobre els usos de la cartografia urbana 1:1.000 en el consistori:

La cartografia topogràfica v2.2 ja està en producció des de gener de 2016. Està disponible al Geoportal i a la web de descàrregues CartoBCN. El gran avantatge que ha suposat el canvi és l’estandardització de les dades en la producció i l’actualització. L’Ajuntament ha realitzat els següents projectes sobre la nova cartografia:

 1. Manteniment de la base topogràfica oficial de l’Ajuntament
 2. Redefinició dels límits administratius
 3. Digitalització del Model Urbanístic
 4. Adequació del parcel·lari existent a la nova topografia
 5. Transformació del model CAD a model de base de dades (inici)

4. Planificació dels treballs del GT

L'ICGC farà una planificació dels treballs del GT per al 2017.