Sessió 18 del GT Especificacions (09.04.2015)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 17)

La darrera versió de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (#17) no és la tramesa per mail, sinó la que avui es lliura als membres del GT en paper, atès que s’han produït esmenes en els darrers dies. Aquesta darrera versió es publicarà a l’àrea privada de l’espai web i es posposa la seva aprovació per a la propera reunió.

2. Plec cartografia 1:1.000 v3: Continuació de les aportacions de les limitacions de la v2.2, noves necessitats i possibles noves explotacions per part dels membres del GT

S’acorda analitzar el diccionari de la v2.2 i les seves definicions, les addendes i el diccionari de l’1:500, i publicar els resultats en l’àrea privada de l’espai web.

S’informarà sobre la tasca desenvolupada pel grup d’edificis del CODIIGE.

3. Planificació dels treballs del GT

S’acorda celebrar la propera reunió a principis de juny, després de les eleccions municipals, i convocar de nou als ajuntaments de Sabadell i Terrassa.