Sessió 16 del GT Especificacions (18.02.2015)

Les següents organitzacions, amb representació en el grup de treball, presenten la seva visió sobre eventuals limitacions del plec 1:1.000 v2.2 i el que esperen del futur plec 1:1.000 v3 en termes de satisfer noves necessitats i possibles noves explotacions:

  • Ajuntament de Tarragona;
  • AMB;
  • Ajuntament de Girona;
  • Ajuntament de Barcelona;
  • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès;