Sessió 14 del GT Especificacions (12.11.2013)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords respecte al plec 1:500 v2.0:

1.    S’aprova l’acta de la sessió anterior prèvia introducció d’una esmena.

2.    S’acorda que la data límit per a trametre les imatges i/o gràfics pendents és el 20 de novembre de 2013; més enllà ja no es podran incorporar al plec d’especificacions.

3.    S’acorda que les especificacions es portaran a vist-i-plau de la CT2 del mes de novembre per a què puguin ser aprovades oficialment en la sessió de la C4 prevista per al mes de desembre.

4.    S’acorda que a partir de la propera reunió es reprendran els treballs de redacció de les especificacions de format; s’estudiarà la possibilitat de treure el format DGN v7 i afegir el DWG.