Sessió 13 del GT Especificacions (03.04.2013)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords respecte al plec 1:500 v2.0:

a.    L’ICC trametrà als ajuntaments els fitxers amb la totalitat dels acords assolits pel que fa a les especificacions tècniques i el diccionari de dades, així com una proposta de solució als comentaris 1001 (proposta d’inclusió d’elements ocults) i 1166 (proposta de flexibilització de la representació/situació del número postal), encara pendents. Una vegada resoltes aquestes dues qüestions s’abordarà la redacció final del plec i del diccionari.

b.    Es generarà el major nombre possible d’especificacions de format (DGN v7, DGN v8, DXF, SHP,... i s’analitzarà si també DWG).

c.    Les especificacions se sotmetran a l’aprovació de la CT2 i la C4, per aquest ordre, que se celebraran a finals d’enguany.