Sessió 1 del GT Cartografia Marina (30.10.2018)

1. Creació del GT

Es constitueix el GT per a la redacció de les especificacions tècniques de la cartografia marina de Catalunya.

2. Projecte de cartografia marina de Catalunya

Es presenta un document sobre el projecte, que té com a objectiu integrar i millorar la informació disponible sobre els hàbitats marins i elaborar una cartografia que acompleixi els requerimients de tots els actors implicats.

La cartografia abastarà fins a 10 milles de la costa o fins a 135 m de fondària, segons sigui el criteri que s'acompleixi.

3. Objectius i calendari

El primer objectiu és començar a treballar en les especificacions fins al primer trimestre de 2019.