Sessió 7 del GT Base de Carrers (20.09.2011)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

 1. El camp “CodiVia” de la taula “Via” es definirà com el Codi de Via mantingut per l’ajuntament i d’intercanvi amb l’INE.
 2. L’”IdVia” serà la concatenació del “CodiMun” + codi intern de l’ajuntament (codi únic i mantingut); a decisió de l'ajuntament, aquest codi intern pot coincidir amb el codi INE.
 3. El nom de via pot ser únic a tot el municipi o només únic dins de les unitats de població; també pot passar que una via passi per més d'una unitat de població; en qualsevol d'aquests casos, el codi de via intern de l’ajuntament ha de ser únic a nivell de municipi, podent-se construir com es cregui convenient; això implica que en el model s’ha de modificar la relació entre “UnitatPoblació” i “Via”.
 4. L'atribut “CodiVia” s’ha de treure de la taula “Via” i posar en taula separada; l'atribut “CodiEdif” s’ha de treure de la taula “AdrecaEdif”.
 5. Substituir els noms “AdrecaDEdif” i “AdrecaDeVia” pels d’”AdrecaEdif” i “AdrecaVia”.
 6. Modificar el tipus de relació entre “Via” i “TramVia”, ja que els trams de via poden existir sense que s’hagi assignat un nom de via, i la relació actual no ho permet.
 7. A les taules “AdrecaEdif” i “AdrecaVia” cal treure els codis que siguin opcionals (“Refcadastral”, “CodiITE”, “CodiDivTer1”, “CodiDivTer2” i “CodiSecCen”), posant-los en taules separades.
 8. En les especificacions tècniques caldrà definir com es construeixen noves taules, per si és necessari crear-ne de noves en un futur.
 9. Els membres del grup informaran sobre les freqüències dels tipus de via utilitzats en el seu àmbit d’actuació.
 10. L’ICC elaborarà un document valorant els pros i contres de posar les pseudovies en el nom o mantenir-ho com a tipus de via, així com propostes alternatives de selecció/eliminació de tipus, cercant criteris generals.
 11. Convidar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i l’IDESCAT a formar part del Grup de Treball.