Sessió 6 del GT Base de Carrers (21.06.2011)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. S’aprova el model de dades d’adreces.
  2. S'acorda afegir un camp anomenat “ComplementAdreca” a l’entitat “AdrecaDeVia”.
  3. S'acorda afegir el codi INE de via a l’entitat “AdrecaDEdif”.
  4. Es canviarà el nom del camp “ComplementArea” pel de “ComplementAdreca” a la taula “AdrecaDEdif”.
  5. Es canviarà el nom del camp “ComplementArea” pel de “ComplementVia” a la taula “Via”.
  6. Les definicions de les entitats “Municipi” i “UnitatPoblacio” es donaran per referència a les especificacions externes que les defineixen.
  7. El Codi Unitat de Població serà el de 7 dígits.
  8. Demanar a l’INE que adopti com a oficial la llista d’abreviatures de tipus de via revisada pel Consorci de Normalització Lingüística.